پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
عدد فوق العاده
نوشته شده در جمعه 10 بهمن 1393
بازدید : 417
نویسنده : داود اسداللهی

میخواستم شما را با یک عدد فوق العاده آشنا کنم. این عدد 142857 می‌باشد. با دقت در جواب ضربهای زیر با زیباییهای این عدد آشنا می‌شوید.

142857*2= 285714

با ضرب در 2 دو رقم اول به آخر منتقل می‌شود.

142857*3= 428571

.با ضرب در 3 رقم اول به آخر منتقل می‌شود

142857*4= 571428

.با ضرب در 4 دو رقم آخر به اول منتقل می‌شود

142857*5= 714285

.با ضرب در 5 رقم آخر به اول منتقل می‌شود

142857*6= 857142

.با ضرب در 6 جای سه رقم اول با سه رقم دوم جابجا می‌شود

142857*7=999999

.با ضرب در 7 هم عدد زیبایی بدست می‌اید

.این عدد در ضرب به اعداد دیگر هم رفتار جالبی دارد که میتوانید خودتان امتحان کنید

 


:: موضوعات مرتبط: اعداد زیبا , ,زیباییهای ریاضی
نوشته شده در دو شنبه 15 اسفند 1390
بازدید : 488
نویسنده : داود اسداللهی

 

1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876

12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432

123456789 x 8 + 9 = 987654321

 

1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10 = 
1111111111


9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888

 

1 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321

111111 x 111111 = 
12345654321
1111111 x 1111111 = 
1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111 =
 12345678987654321:: موضوعات مرتبط: اعداد زیبا , ,صفحه قبل 1 صفحه بعد