اعجاز و شگفتي هاي رياضي در قرآن
پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
اعجاز و شگفتي هاي رياضي در قرآن
نوشته شده در دو شنبه 15 اسفند 1390
بازدید : 569
نویسنده : داود اسداللهی

 مقاله قرآن و کامپيوتر نوشته «دکتر رشاد خليفه» دانشمند مسلمان مصري داراي درجه پي اچ دي در رشته مهندسي سيستم ها و استاد دانشگاه آريزوناي آمريکاست که مدتي معاون سازمان توسعه صنعتي ملل متحد بوده است . وي با کمک عده اي از مسلمين متخصص و صرف وقت بسيار تحقيقات گسترده اي را در نظم رياضي کاربرد حروف و کلمات در قرآن شروع نموده و با الهام از آيات 11 تا 31 سوره مدثر که عدد 19 را کليد رمز اعجاز آميز قرآن و آسماني بودن آن معرفي مي کنند به کمک عدد 19 توانست رمز نظم رياضي حيرت انگيز و اعجاز آميز حاکم بر حروف قرآني را کشف نمايد . دکتر رشاد خليفه ، نخستين بار ترجمه قرآن مجيد از عربي به انگليسي را در 12 جلد نگاشت . اين ترجمه ها توسط موسسه «روح حق» واقع در شهرستان توسان ايالت آريزوناي آمريکا به چاپ رسيد. مقاله قرآن و کامپيوتر در پايان جلد اول کتاب ترجمه قرآن درج شده است . 
اينک متن مقاله: 
در چهارده قرن اخير نوشته هاي بي شمار ادبي شامل کتاب، مقاله ، گزارشات پژوهشي درباره کيفيت معجزه آساي قرآن برشته تحرير در آمده است . در اين نوشته ها فصاحت بيان ، فضيلت ادبي ، معجزات علمي ، سبک و حتي جاذبه آهنگ تلاوت قرآن تشريح شده است . با وجود اين ، تحقيق در اعجاز قرآن به علت احساسات بشري ، بي طرفانه صورت نگرفته و بسته به عقيده نويسنده برعليه آن قلم فرسايي شده است . چون مطالعات و پژوهش هاي قبلي به وسيله بشر انجام شده خواهي نخواهي تمايلات و نظرات و ضد و نقيض نويسندگان در آنها به چشم مي خورد . اين نوشته ها توانسته اند افراد غير مسلمان را قانع کنند که قرآن کتاب آسماني است و دلايل نويسندگان درايشان موثر نبوده است . معجزه اي که دراين رساله پژوهشي ارائه مي شود بر مبناي اصولي بي چون و چرا خالي از شک و شبه و غير قابل تغيير استوار است بدين ترتيب که فن کامپيوتر با کشف سيستم اعدادي اعجاز آميز قرآن مدلل مي دارد که قرآن مجيد بدون شک ساخته فکر بشر نمي تواند باشد . خواست خداي توانا بوده است که اين نظم پيچ در پيچ عددي قرآن مخفي نماند تا تايپ شود که سرچشمه غيبي قرآن از جانب خداوند متعال است و نيز در عرض گذشت قرون به وسيله ذات او محافظت مي شده و از گزند تغيير ، افزايش يا کاهش در امان مانده است . 
رمزهاي اعجاز آميز قرآن منحصراً از اين قرارند : 
1. اولين ايه قرآن «بسم الله الرحمن الرحيم» داراي 19 حرف عربي است . 
2. قرآن مجيد از 114 سوره تشکيل شده است و اين عدد به 19 قسمت است .( 6×19) 
3. اولين سوره که نازل شده است سوره علق (شماره 96) نوزدهمين سوره از آخر قرآن است . 
4. سوره علق 19 آيه دارد . 
5. سوره علق 285 حرف (15× 19) دارد . 
6. اولين بار که جبرئيل امين با قرآن فرود آمد 5 آيه اولي سوره علق آورد که شامل 19 کلمه است . 
7. اين 19 کلمه ، 76 حرف (4×19) دارد که به تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحيم است . 
8. دومين باري که جبرئيل امين فرود آمد 9 آيه اولي سوره قلم (شماره 68) را آورد که شامل 38 کلمه است .(2×19) 
9. سومين باري که جبرئيل امين فرود آمد 10 آيه اولي سوره مزمل (شماره 73) را آورد که شامل 57 کلمه است .(3×19) 
10. چهارمين بار که جبرئيل امين فرود آمد 30 آيه سوره مدثر (شماره 74) را آورد که آخرين آيه آن «بر آن دوزخ 19 فرشته موکلند» مي باشد . (آيه 30) 
11. پنجمين بار که جبرئيل فرود آمد اولين سوره کامل شد «فاتحه الکتاب» را آورد که با اولين بيانيه قرآن بسم الله الرحمن الرحيم (19 حرف ) آغاز مي شود . اين بيانيه 19 حرفي بالفاصله بعد از نزول آيه «برآن دوزخ 19 فرشته موکلند» نازل شد . اين مراتب گواهي ارتباط آري از شبهه آيه 30 سوره مدثر (عدد 19) و اولين بيانيه قرآن «بسم الله الرحمن الرحيم» (عدد 19) با سيستم اعداي اعجاز آميز است که بر عدد 19 بنا نهاده شده است . 
12. آفريننده ذوالجلال و عظيم الشان با آيه 31 سوره مدثر به ما ياد مي دهد که چرا عدد 19 را انتخاب کرده است . پنج دليل زير را بيان مي فرمايد : 
الف) بي ايمانان را آشفته سازد .
ب) به خوبان يهود و نصارا اطمينان دهد که قرآن آسماني است .
ج) ايمان مومنان تقويت نمايد .
د) تا هر گونه اثر شک و ترديد را از دل مسلمانان و خوبان يهوديت و مسحيت بزدايد .
ه) تا منافقين و کفار را که سيستم اعدادي قرآن را قبول ندارند رسوا سازد .
13. آفريننده بما مي آموزد که اين نظم اعدادي قرآن تذکري به تمام جهانيان است (آيه 31 سوره مدثر) و يکي از معجزات عظيم قرآن است .(آيه 35) 
14. هر کلمه از جمله آغازيه قرآن بسم الله الرحمن الرحيم در تمام قرآن به نحوي تکرار شده که به عدد 19 قابل تقسيم است . بدين ترتيب که کلمه اسم 19 بارکلمه الله 2698 بار ( 42×19) کلمه الرحمن 57 بار (3×19) و کلمه الرحيم 114 بار ( 6× 19) ديده مي شود. 
15. قرآن 114 سوره دارد که هر کدام از سوره ها به آيه افتتاحيه بسم الله الرحمن الرحيم آغاز مي شود به جز سوره توبه (شماره 9) که بدون آيه معموله افتتاحيه است . لذا آيه بسم الله الرحمن الرحيم در ابتداي سوره ها 113 بار تکرار شده است . 
چون اين رقم به 19 قابل قسمت نيست و سيستم اعدادي قرآن آسماني ساخته پروردگار بايد کامل باشد يکصد و چهارمين آيه بسم الله را در سوره نمل که دو بسم الله دارد (آيه 27) (ايه افتتاحيه و آيه 30) بنابراين قرآن مجيد 114 بسم الله دارد . 
16. همانطور که در بالا اشاره شد سوره توبه فاقد آيه افتتاحيه بسم الله است . هرگاه از سوره توبه شروع کرده آن را سوره شماره يک و سوره يونس را سوره شماره دو فرض نموده و به همين ترتيب جلو برويم ملاحظه مي شود که سوره النمل نوزدهمين سوره است (سوره 27) که بسم الله تکميلي رادارد . از اين نظم نتيجه مي گيريم که قرآني که اکنون در دست ماست با قرآن زمان پيامبر از لحاظ ترتيب سوره ها يکي است . 
17. تعداد کلمات موجود بين دو آيه بسم الله سوره النمل 342 ( 18×19) مي باشد . 
18. قرآن مجيد شامل اعداد بي شماري است . مثلاً ما موسي را براي چهل شب احضار کرديم ، ما هفت آسمان را آفريديم . شمار اين اعداد در تمام قرآن 385 ( 15× 19) مي باشد . 
19. اگر اعداد 285 فوق را با هم جمع کنيم حاصل جمع 174591 ( 9189×19) خواهد بود . 
20. حتي اگر اعداد تکراري را از عدد فوق حذف نماييم حاصل جمع 162146 ( 8534× 19) خواهد بود . 
21. يک کيفيت مخصوص به قرآن مجيد اين است که 29 سوره با حروف رمزي شروع مي شود که معني ظاهري ندارد . اين علامات در هيچ کتاب ديگري ودر هيچ جايي ديده نمي شود . اين حروف در ابتداي سوره هاي قرآن بخش مهمي از طرح اعدادي اعجاز آميز مي باشد که بر عدد 19 بنا شده است . اولين نشانه اين ارتباط اين است که 29 سوره از قرآن با اين علامات شروع مي شود . تعداد حروف الفبا در اين رموز 14 و تعداد خود رمزها نيز 14 مي باشد . هرگاه تعداد سوره ها (29) و حرف الفبا (14) را با تعداد رمزها (14) جمع کنيم ، حاصل جمع 57 ( 3× 19) خواهد بود . 
22. خداوند توانا به ما ياد مي دهد که در هشت سوره و سوره هاي شماره ( 10، 12، 13، 15، 26، 27، 28، 31) دو آيه که با اين رموز آغاز مي شوند حاوي و حامل معجزه قرآن هستند، بايد توجه داشت که قرآن کلمه «آيه» را به معني معجزه بکار برده است . بايد کلمه آيه داراي معاني متعددي باشد که يکي از آنها معجزه است و نيز بايد دانست که خود کلمه معجزه در هيچ جاي قرآن بکار برده نشده است . 
بدين ترتيب قرآن مناسب تفسير نسلهاي گوناگون بشريت است . مثلاً نسلهاي قبلي (پيشين از کشف اهميت حروف رمزي قرآن) کلمه آيه را در اين هست سوره ، آيه نيم بيتي مي پنداشتند . ولي نسلهاي بعدي که از اهميت اين رموز با خبر شدند آيه را به معني معجزه تفسير کرده اند . بکار بردن کلمات چند معنايي و مناسب براي همه نسلهاي بشر در زمانهاي گوناگون خود يکي از معجزات قرآن است . 
23. سوره قاف که با حرف ق شروع مي شود (شماره 50) شامل 57(3×19) حروف ق است . 
24. سوره ديگري در قرآن حروف ق را با علام رمزي خود دارد (سوره شورا شماره 42) که اگر حروف ق را در اين سوره شمارش نمائيد ملاحظه خواهيد کرد که حرف ق 57( 3×19) بار تکرار شده است . 
25. بدين ترتيب در مي يابيد که دو سوره قرآني فوق الذکر (شماره 50 و 42) به اندازه همديگر (57، 57) شامل حرف ق هستند که مجموع آن دو با تعداد سوره هاي قرآن (114) برابر است . چون سوره ق بدين نحو آغاز مي شود ق و القران المجيد تصور حرف ق به معني قرآن مجيد مي نمايد و 114 ق مذکور گواه 114 سوره هاي قرآن است . اين احتساب اعداد آشکار و گويا ، مدلل مي دارد که 114 سوره قرآن تمام قرآن را تشکيل مي دهند و چيزي جز قرآن نيستند . 
26. آمار کاميپوتر نشان مي دهد که فقط اين دو سوره که با حرف ق آغاز مي شود داراي تعداد معيني ق (57 مورد) هستند گوئي خداوند توانا مي خواهد با اشاره و کنايه بفرمايد که خودش تنها از تعداد حروف الفبا در سوره هاي قرآن با خبر است . 
27. يک نمونه در آيه 13 از سوره ق مدلل مي دارد که هر کلمه در حقيقت هر حروف در قرآن مجيد به دستور الهي و طبق سيستم اعدادي بخصوصي که بيرون از قدرت بشر است گنجانده شده است اين آيه مي فرمايد «عاد ، فرعون و اخوان لوط» در تمام قرآن مردمي که لوط را نپذيرفتند ، قوم ناميده مي شوند . خواننده بلافاصله متوجه مي شود که اگر بجاي «اخوان» در سوره ق کلمه «قوم» بکار برده مي شد چه اتفاقي مي افتاد . در اين صورت ذکر کلمه قوم به جاي اخوان ، حرف «ق» در اين سوره 58 بار تکرار مي شد و عدد 58 به 19 قابل قسمت نيست و لذا با تعداد 57 «ق» که در سوره شورا مطابقت نمي کرد و جمع آن دو با تعداد سوره هاي قرآن برابر نمي شد . بدين معني که با جايگزين کردن يک کلمه به جاي ديگر نظم قرآن از بين مي رود.
28. تنها سوره اي که با حرف «ن» آغاز مي شود سوره قلم است (شماره 6) اين سوره 133 «ن» دارد که به 19 قابل قسمت است .( 7×19) 
29. سه سوره اعراف (شماره 7) مريم ( شماره 19) و ص (شماره 38) که با حروف (ص) شروع مي شوند جمعاً 152 حرف «ص» دارند . (8×19) 
30. در سوره طه (شماره 20) جمع تعداد حروف «ط» و «هـ» 344 مي باشد ( 18×19) 
31. در سوره «يس» تعداد حروف «ي» و» «س» 285 مي باشد ( 15× 19) 
32. در هفت سوره 40 تا 46 که با رمز«حم» شروع مي شوند تکرار حروف 2166 مي باشد (14×19) بنابراين تمام حروف اختصاري که در ابتداي سوره هاي قرآن دارند بدون استثناء در روش اعدادي اعجاز آميز قرآن شرکت دارند . بايد توجه داشت که اين روش اعدادي قرآن ، در مواردي ساده و در خور فهم اشخاص معمولي است . اما در موارد ديگر بسيار مشکل و پيچيده بوده و براي درک آنها اشخاص تحصيل کرده بايد از ماشين هاي الکترونيکي کمک بگيرند . 
33. در سوره هاي تشماره 2 و 3 و 7 و 13 و 19 و 30 و 31 و 32 که با رمز «الم» شروع مي شوند تعداد حروف الف ، لام ، ميم جمعاً 26676 مورد و قابل قسمت به 19 مي باشد ( 1404× 19) .
34. در سوره هاي 20 و 26 و 27 و 28 و 36 و 42 که با رمز «طس» يا يکي از دو حرف مزبور (ط ، س ) آغاز مي شوند تعداد دو حرف «ط» و «س» 494 مورد مي باشد .( 26× 19) 
35. در سوره هاي 10 و 11 و 12 و 14 و 15 که با رمز «الر» آغاز مي شوند تعداد الف ، لام ، راء به اضافه تعداد (راء) تنها در سوره سيزدهم ، 9، 97 مورد است که اين عدد قابل قسمت بر عدد 19 مي باشد .( 511×19) .
36. در سوره هايي که با رمز يکي از حروف «ط ، س ، و ، م» آغاز مي شوند تعداد حروف طاء وسين و ميم 9177 مورد مي باشد ( 438× 19) 
37. در سوره رعد( شماره 13) که با حرف رمزي «المرا» اغاز مي شود ، تعداد حروف ( الف، لام ، ميم ، راء ) 1501 مورد مي باشد ( 79×19) 
38. در سوره اعراف (شماره 7) که با حروف رمزي المص شروع مي گردد تعداد وقوع «الف 2572 مورد ، حرف لام 1523 مورد ، حرف ميم 165 مورد ، و حرف ص 98 مورد که جمعاً عدد 5358 بدست مي آيد ( 282× 19) 
39. در سوره مريم (شماره 19) که با حروف کهيعص شروع مي شود ، تعداد حروف (کاف ، ها ، يا ، عين ، صاد ) 798 مورد مي باشد ( 42× 19) 
40. در سوره شورا (شماره 42) ک با حروف حم عسق شروع مي شود تعداد حروف ( حا، ميم ، عين ، سين ، قاف ) 570 مورد مي باشد (120× 19) 
41. در سيزده سوره اي که حرف الف در لغت رمزي آنهاست (سوره هاي شماره 2 . 3 .7 .10. 11. 12. 13. 14. 29. 30. 31. 32. 15) جمع الف هاي موجود 17499 مورد مي باشد ( 921× 19) 
42. در سيزده سوره فوق الذکر جمع لام 1870 مورد مي باشد (620× 19) 
43. در هفده سوره اي که حروف ميم در لغت رمزي آنهاست (سوره هاي شماره 2. 3. 7 . 13. 32. 26. 28. 29. 31. 30. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46) جمع حروف ميم 8683 مورد مي باشد ( 457×19) 
در تاريخ کتابي سراغ نداريم که مانند قرآن طبق يک سيستم عددي تنظيم شده باشد بر اين حقيقت علاوه بر 43 بند پيشين ، موارد زير نيز گواه صادقي است : 
الف کلمه الله 2698 مرتبه در قرآن تکرار شده که مضربي از عدد 19 است (142×19) و تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحيم نيز 19 مورد مي باشد . مسئله جالب اينکه در سوره اخلاص بعد از قل هو الله احد جمله الله الصمد آمده در صورتي که اگر هو الصمد مي آمد جمله صحيح بود از نظر دستورزباني بايد هو مي آمد اما با اين حال الله آمده است اگر به جاي الله هو مي آمد سيستم رياضي قرآن بهم مي ريخت و اين مسئله شباهت زيادي دارد به همان اخوان و قوم در سوره ق .
ب : مورد جالب ديگر در سوره مريم حروف مقطعه کهيعص مي باشد که به صورت حروف آغازين آمده است، اين حروف در سوره مريم ، بصورت جداگانه ، با اين تعداد بکار رفته اند : حرف ک 137 مرتبه ، حرف ه 168 مرتبه، حرف ي 345 مرتبه ، حرف ع 122 مرتبه ، حرف ص 26 مرتبه . جمع اين ارقام به اين صورت است : 
345+ 168+137+122+26 = 897 که مضروب عدد 19 مي باشد ( 42×19) يعني مجموع تکرار حروف پنجگانه (ک ، ه ، ي ، ع ، ص) سوره مريم (سوره شماره 19) علاوه بر اينکه بر عدد 19 (تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحيم ) قابل تقسيم است بر عدد 14 (که تعداد حروف مقطعه است) نيز قابل تقسيم مي باشد ( 798= 57× 14)
پ: در قرآن بعضي از کلمات با کلمه هاي ديگر که از نظر معني با همديگر تناسب دارند يکسان به کاررفته اند مثلاً : 
1- کلمه حيوه 145 بار با مشتقات آن در قرآن بکار رفته است و به همان تعداد (145 بار) کلمه موت يا مرگ با مشتقاتش بکار رفته است . 
2- کلمه دنيا 115 بار و کلمه آخرت هم 115 بار بکار رفته است . 
3- کلمه ملائکه 88 بار در قرآن آمده است و کلمه شياطين نيز به همان تعداد 88 بار بکار برده شده اند .
4- حر يعني گرما 40 بار و کلمه برد يعني سرما نيز 40 بار بکاربرده شده اند .
5- کلمه مصائب 75 بار و کلمه شکر نيز 75 بار 
6- کلمه زکات 32 بار و کلمه برکات نيز 32 بار 
7- کلمه عقل و مشتقات آن 49 بار و کلمه نور نيز با مشتقاتش 49 بار 
8- کلمه يوم به معني روز و شهر به معني ماه در قرآن به ترتيب 365 بار و 12 بار بکار رفته اند . 
9- کلمه رجل به معني مرد 24 بار و کلمه امرأه به معني زن نيز 24 بار در قرآ ن بکار رفته اند . 
10. کلمه امام بصورت مفرد و جمع 12 بار در قران آمده است .
آيا اينها تصادفي است ؟ 
ت : تفاوتهايي در حدود يک ده هزارم ضمن بررسي سوره مري و زمر ديدم که نسبت درصد مجموع حروف ( ک ، ه ، ي ، ع ، ص ) در هر دو سوره مساوي است با اينکه بايد در سوره مريم بيش از هر سوره ديگر باشد زيرا اين حروف مقطعه فقط در آغاز سوره مريم قرار دارد . اما هنگامي که محاسبات مربوط به نسبت گيري حروف دو سوره را از رقم سوم اعشار بالاتر بردم روشن شد که نسبت مجموع اين حروف در سوره مريم يک ده هزارم ( 0/0001) بيش از سوره زمر است . اين تفاوتها جزئي راستي عجيب و حيرت آور است .

مطالب مرتبط با این پست
.می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: